Öğrenci Koçluğu

Başarılı bir öğrencilik hayatı ve sonrasında iyi bir meslek edinme neredeyse tüm anne babaların çocukları için arzu ettikleri şeydir. Ancak sürekli değişen eğitim sistemi, iyi bir öğretmene denk gelememek, temelde öğrenimle ilgili problemler vb. biyolojik ve çevresel faktörler nedeniyle pek çok öğrenci kendilerinden beklenen başarıyı sergilemekte güçlük çekmektedir. Başarılı bir akademik yaşam için bireyin içsel motivasyonu, sorumluluk bilinci, dikkat ve odaklanma becerisi en önemlisi de yeterli çaba gerekmektedir. Kendini fark etmemiş, yeteneklerini keşfedemiş çocuklar bir kararsızlık  içinde kalabiliyor ve hedefini belirleyemiyor. Hedefini belirleyemeyen çocuk da sonuç olarak zaten başarıya ulaşamıyor.

Bu noktada da sıklıkla uzman bir kişiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Öğrenci koçluğu ile amaç çocuğun iletişim becerilerini, özgüvenini, problemler ile başa çıkma becerilerini geliştirerek içsel motivasyon ve özdenetim ışığında planlı programlı ve özellikle uzun süreli çaba ile beraber potansiyelini gösteren bireyler yetiştirmektir. Bu öğrenciler, hayatında, kendini güçsüz kılan duygu ve düşüncelerden çok, güçlü kılanları tercih etmeyi başaracaktır.