Kurumsal Koçluk

Basit anlatımıyla; başarı takım işidir. Takım olmazsa başarı söz konusu bile değildir. Farklı departmandaki bireylerin bir araya gelerek aynı amaca hizmet etmesi zor bir olaydır. Tam da bu noktada devreye kurumsal koçluk girmektedir.

Kurumsal koçluk, üretkenliği ve performansı doğrudan etkileyen güvenli ve destekleyici bir öğrenme ve gelişme ortamı sunarak bireyi yok etmeden, takım yetkinliklerinin artmasını sağlar.

Kurumsal koçluk; koçluk yaklaşımıyla takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirmeyi ve o hedefe ulaşmalarını sağlamayı ve takım üyelerinin iletişim ve liderlik yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Bireyi bir takım üyesi olmaya dönüştürürken, takımın net bir vizyon belirlemesini ve işlerinde etkinliğinin artmasını sağlar. Sürecin sonunda kurumsal koç olmadan da takımın aynı etkinlikte devam etmesi hedeflenir.

Veriminizi arttıran güçlü takımlar yaratarak, kişisel ve takım performansını arttırmak, bu sayede takımın üretkenliği yükselmek ve şirket içerisindeki güven oluşumunun artması, bireylerin birbirleriyle olan rekabet yerini şirkete katkı sağlamak amacıyla iş birliğine bırakması, bireylerin takım halinde ortak bir amaca nasıl hizmet etmesi gerektiğini anlamaları ve mutabakat oluşumunun sağlanması için buradayım.

Takımda oluşan iletişimi ve diyaloğu güçlendirerek iletişim kazalarını önlüyorum. Kurumsal koç olarak en önemli görevin ise şu olduğunu düşünüyorum; Bireylere yapılan geribildirimler sayesinde kendilerini tanımaları ve kendilerini nasıl geliştirecekleri hakkında bilinçlenmelerini sağlıyorum. Potansiyelinin farkına varan çalışanın kendine olan güveni artar ve risk alma konusunda kendilerini daha rahat hissedeler. Yaratıcılıkları ve fikirleri artan çalışanların gelişimi sonucunda kurumun performansı ve kârı yükselerek iç ve dış müşteri memnuniyeti artar, maliyet düşer.

Kurumsal Koçluğun Faydaları Nelerdir?

-Şirketin iç ve dış kalitesinin gelişmesi,

-Kişisel önceliklerin yerini takım önceliklerinin alması,

-Takım içinde ortak hedefe inanç ve takıma olan bağlılıkta artış,

-Şirket içerisinde yaşanacak olan iç ve dış krizler karşısında daha çabuk bir toparlanma sağlanması ve hızlı bir şekilde çözüme ulaşılması,

-Takım içi sürekli gelişmeye gidilmesi,

-Takım içi üyeler arasındaki güveni oluşturarak iş kalitesindeki artışın sağlanması,

-Takım üyelerini iyi analiz ederek güçlü yönlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda ilerletilmesi,

-Takım üyeleri arasındaki iletişimin gelişmesi sayesinde yenilikçilik, yaratıcılık ve inovasyon artışının sağlanması,

-Oluşan takım kültürünün, takım üyeleri tarafından benimsenmesi ve özgünlüğünün korunması